Iloitsemme ihmisyydestä. Olemme rohkeasti omaperäisiä. Kannustamme positiiviseen "törmäilyyn".

Yhdistyksen tarkoitus

Arvokas vanhuus ARVA ry on kaikille ikäihmisten hyvästä elämästä kiinnostuneille tarkoitettu yhdistys, jonka tavoitteena on tukea ikäihmisten mahdollisuutta elää mielekästä, omien arvojensa mukaista elämää silloinkin, kun heidän omat edellytyksensä siihen ovat heikentyneet. Yhdistys kehittää vanhojen ihmisten asumispalveluja yhteisvastuun näkökulmasta luomalla uudenlaisia asukkaiden, heidän läheistensä, henkilöstön, vapaaehtoistyöntekijöiden, yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyömuotoja. Yhdistys edistää ymmärrystä vanhuudesta omaleimaisena, arvokkaana elämänvaiheena.

Yhdistys rekisteröitiin yhdistysrekisteriin vuonna 2014 ja toiminta on ollut aktiivista. Kesäisin olemme organisoineet risteilyjä palvelutalojen asukkaille, heidän omaisilleen, vapaaehtoistyöntekijöille ja henkilökunnalle. Olemme viettäneet palvelutaloissa iltoja grillailun ja leppoisan yhdessäolon merkeissä. Hankimme kolmeen palvelutaloon yhteiset karaokelaitteet kun asukkaat toivoivat musiikkia ja tanssia. Asukkaiden ulkoiluja varten hankimme yhdessä Mummon Kammarin kanssa sadeviittoja ja muuta tarpeellista hankitaan aina mahdollisuuksien mukaan.

Yhdistyksen arvot

Ihmisyydestä iloitseminen
Arvalaiset ovat arvostavasti läsnä, tunnustavat jokaisen ihmisen persoonan ja vaalivat yksilöllistä sekä inhimillistä vanhuutta.

Rohkea omaperäisyys
Merkittävät haasteet vaativat luovuutta ja rohkeutta. Arvalaiset lähestyvät niitä rohkeasti, omaperäisesti ja avoimin mielin.

Positiivinen törmäily
Isot asiat ratkaistaan yhdessä. Arvalaiset vaalivat yhteisöllisyyttä, sukupolvisolidaarisuutta ja saavutettavuutta. Yhdistyksen jäsenet kaventavat sukupolvien välistä kuilua ja kannustavat eri ikäisiä positiiviseen törmäilyyn!

 

Me emme kysele mikä on kenenkin vastuulla, vaan mitä me voimme tehdä paremman vanhuuden hyväksi!

Arvalaiset

Yhdistyksen jäsenenä

Yhdistyksessä voit olla mukana luomassa uudenlaista toimintakulttuuria vanhustenhoitoon.

Jäsenenä voit osallistua toimintaan juuri niin kuin itse haluat, aktiivisena toimijana, ideoijana tai kannatusjäsenenä.

Yhdistyksen jäsenenä saat hyvän mielen ja iloa omasta panoksestasi lähimmäisten hyväksi

Keväällä 2016 käynnistimme Unelmatehtaan, jonka ideana on kartoittaa ikäihmisten unelmia ja hankkia niille toteuttajat. Lähtökohtana oli ajatus, että unelmat kantava kaiken ikäisenä. Unelmat luovat positiivisia odotuksia tulevaisuuteen ja muistuttavat elämän dynaamisuudesta ja siitä, että elämän kulkusuunta on aina eteenpäin.

Unelmatehtaasta tuli lyhyessä ajassa toimintamme lippulaiva, jota on jo esitelty televisiossa ja lehdistössä. Olemme saaneet unelmien toteuttamiseen taloudellista tukea Tampereen Osuuspankilta ja Ragnar Ekbergin säätiöltä. Vanhat unelmoijat ovat jo päässeet mm. urheilutapahtumiin, konsertteihin, oopperaan, keilaamaan ja paljon muuta

Yhteistyökumppanit

Yhteystiedot

Arvokas vanhuus ARVA ry
Mäentakusenkatu 4 B
33580 Tampere
puh. 050 383 6787

info(ät)arvary.fi

© 2020 Arvokas vanhuus ARVA ry