Tule mukaan arvokkaaseen toimintaan

Liity jäseneksi

Nyt on helppoa tulla mukaan yhdistyksen arvokkaaseen työhön ikäihmisten hyvän elämän edistämiseksi.  Liity yhdistyksen jäseneksi sähköpostilla ja maksamalla 10 euron jäsenmaksu tilille FI20 5730 0820 6289 11, jonka jälkeen olet mukana mahdollistamassa yhdistyksen arvokasta toimintaa.

Voit liittyä jäseneksi lähettämällä alla olevasta painikkeesta sähköpostia. Kirjoita sähköpostiin nimi, osoite, puhelin ja sähköposti, jonka haluat liittää yhteystietoihisi. Tai lähetä sähköpostia suoraan osoitteeseen: info(ät)arvary.fi

Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä
Arvokas vanhuus ARVA ry
Salhojankatu 42
33500 Tampere

2. Rekisterin yhteyshenkilö
Jari Pirhonen

050 321 2981
Jari.Pirhonen@arvary.fi

3. Rekisterin nimi
Arvokas vanhuus ARVA ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi voidaan kerätä esimerkiksi seuraavat tiedot:
• Jäsenten yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
• Jäsenyystiedot (jäsentyyppi, toimenkuva, jäsennumero, jäsenyyden alkamisajankohta)
• Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)
• Lisätiedot (lehtitilaustiedot yms.)

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle taholle. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

1) Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.
2) Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Arvokas vanhuus ARVA ry ja verkkopalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

9. Tarkastusoikeus – ja virheen korjaaminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Hänellä on myös oikeus vaatia niihin korjausta. Tarkastus- ja korjauspyyntö tehdään kirjallisesti tai muulla tavalla varmennetusti ja osoitetaan rekisterinpitäjälle, joka päättää tarkastusoikeudesta. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan kuvallisesta henkilötodistuksesta ennen tietojen antamista ja korjaamista.

10. Rekisteröidyn informointi
Rekisteröidylle kerrotaan jäsenrekisteristä ja sen käyttötarkoituksesta sekä pyydetään lupa tietojen kirjaamiseen ja mahdolliseen luovuttamiseen. Henkilöstörekisterin tietosuojaseloste löytyy Arvokas vanhuus ARVA ry:n verkkosivuilta osoitteesta www.arvary.fi/yhteys

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilmatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Lahjoita yhdistyksen toimintaan

Pienikin lahja on iso apu, jolla järjestetään ihmisille toimintaa ja toteutetaan heidän unelmiaan. Voit tilittää lahjoituksesi yhdistyksen keräystilille FI35 5730 0820 6911 09

Luvan saaja:
Arvokas vanhuus ARVA ry.

Myöntäjä:
Sisä-Suomen poliisilaitos

Luvan numero ja myöntämisajankohta:
Yhdistyksellä on Poliisihallituksen myöntämä, toistaiseksi voimassa oleva rahankeräyslupa (RA/2020/1266) 1.12.2020 alkaen. Lupa on voimassa koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Tervetuloa rakentamaan hyvän elämän edellytyksiä!

Ihmiset yhdistyksen takana

Jari Pirhonen

Hallituksen puheenjohtaja

puh. 045 187 0505
jari.pirhonen(ät)arvary.fi

Iiwo Ahola

Hallituksen jäsen 

 

Marjut Lemivaara

Hallituksen varapuheenjohtaja / rahastonhoitaja

uolevi Salonen

Hallituksen jäsen 

 

heino santala

Hallituksen jäsen

 

riitta tunturi

Hallituksen varajäsen

Ota yhteyttä:

info(ät)arvary.fi

p. 050 383 6787

Yhteystiedot

Arvokas vanhuus ARVA ry
Mäentakusenkatu 4 B
33580 Tampere
puh. 050 383 6787

info(ät)arvary.fi

© 2020 Arvokas vanhuus ARVA ry